HOẠT ĐỘNG CHÍNH

YBC ĐÀO TẠO

YBC TALKSHOW

TÂM SỰ DOANH NHÂN

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

YBC PITCHING GỌI VỐN

SỨ MỆNH

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Khảo sát thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Gặp gỡ, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Liên kết Hiệp hội ngành nghề. Hợp tác hình thành & phát triển chuỗi cung ứng liên kết với doanh nghiệp lớn

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SME

Cập nhật thông tin chính trị, kinh tế, KHCN, thị trường ... trong và ngoài nước. Truyền thông, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, phát triển thương

ĐÀO TẠO DOANH NHÂN TRẺ

Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp. Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn & quản lý, điều hành doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Tư vấn hỗ trợ tài chính, vốn, pháp luật, đổi mới khoa học công nghệ ....